HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

HỆ THỐNG HỖ TRỢ NHÀ TRỌ SINH VIÊN ONLINE

CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

*Hướng dẫn tìm nhà trọ:

 

 

*   Bước 1: Sinh viên nhu cầu tìm nhà trọ, xem danh sách nhà trọ cũng như các thông tin về nhà trọ trên hệ thống. (Nhấp vào đây)

*   Bước 2: Sau khi tìm được nhà trọ vừa ý, sinh viên lấy số của nhà trọ đó liên hệ trực tiếp tại văn phòng Đoàn - TÒA NHÀ:A101 SỐ 353 TP NAM ĐỊNH nhận địa chỉ nhà trọ.

*   Bước 3: Sinh viên thoả thuận với chủ nhà trọ về  điều kiện thuê phòng trọ các điều kiện khác.

*   Bước 4: Sau khi đã thỏa thuận với chủ nhà trọ và đồng ý thuê trọ thì các thí sinh hãy đến số 353 THĐ tòa nhà A phòng số A101 để báo cho nhóm thông tin nhà trọ hoặc gọi điện trực tiếp "01649727533".

*   Nếu sinh viên không đồng ý trọ thì sẽ liên hệ với nhóm thông tin nhà trọ tại phòng A101 tòa nhà A số 353 THĐ.TP.NAM ĐỊNH

*   Trường hợp sinh viên sau khi tới nhà trọ không điều kiện quay trở lại trường để báo lại cho nhóm thông tin nhà trọ thì gọi điện trực tiếp để nhóm thông tin nhà trọ nắm được tình hình

 

*Liên hệ hỗ trợ nhà trọ:"01649727533"từ 7g30 đến 16g00 từ thứ 2 đến thứ 6) hoặc email: nguyencongket@gmail.com (24h/7)

 

*Cung cấp thông tin nhà trọ:

Nếu quý vị thông tin về nhà trọ dành cho sinh viên, xin vui lòng liên hệ với:

NHÓM HỖ TRỢ NHÀ TRỌ

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Số điện thoại: :"01649727533"từ 7g30 đến 16g00 từ thứ 2 đến thứ 6) hoặc email: nguyencongket@gmail.com (24h/7)

 

*Cập nhật dữ liệu nhà trọ (dành cho nhóm quản )